ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Уважаеми клиенти,

На 25.05.2018 г. влиза в сила Общият регламент относно защитата на личните данни (ОРЗД) в целия Европейски съюз. Следователно това важи и за нас като администратор на лични данни и за вас като потребител на услугите ни.
Служителите на Дк Трейд Интернешънъл ЕООД са регистрирани, като администратори на лични данни в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и полагат дължимата грижа за защита на информацията, станала достояние по повод извършване на поръчка или ползване на Услугите.

В процеса на поръчка на извършваните от нас Услуги и/или подготовката за ползването на Услуги, предоставени от Дк Трейд Интернешънъл ЕООД, клиентите изрично потвърждават съгласието си да предоставят своите лични данни на Дк Трейд Интернешънъл ЕООД. Тези лични данни включват имена,  електронна поща, телефонен номер и адрес за доставка на стоки и услуги. Дк Трейд Интернешънъл ЕООД събират, обработват, използват и съхраняват предоставените им лични данни единствено за изпълнение на поръчката/услугата. Служителите на Дк Трейд Интернешънъл ЕООД събират, обработват, използват и съхраняват предоставените им лични данни единствено за изпълнение на поръчката/услугата.Дк Трейд Интернешънъл ЕООД  не разкрива лични данни на клиентите си пред трети лица.

Моля кликнете на линка по-долу, за да предоставите или да откажете да предоставите Вашето съгласие за обработване на лични данни.
В случай на отказ от Ваша страна, фирма Дк Трейд Интернешънъл ЕООД няма да може да Ви предостави продуктите и услугите си.

С уважение,
Екипът на Дк Трейд Интернешънъл ЕООД